Senaid ef. Kobilica gost na Lørdagsrevyen – NRK

1767