Saturday, July 20, 2024
HomeNovostiSamarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) fordømmer invasjonen i Ukraina

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) fordømmer invasjonen i Ukraina

Uttalelse fra Årsmøtet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, 28. februar 2022:

Ukraina er utsatt for en brutal russisk invasjon, og de menneskelige lidelsene er enorme. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn vil uttrykke vår dypeste medfølelse med ofrene for krigshandlingene.

Invasjonen er også et angrep på demokrati, folkeretten og menneskerettighetene.

STL er tuftet på prinsippet om å fremme gjensidig respekt og forståelse gjennom dialog. STLs medlemssamfunn har alt fra noen få tusen til flere millioner medlemmer. Alle sitter ved samme bord, som likeverdige parter. Uenighet håndteres på sivilisert vis.

Motsatt tankegang, makt trumfer rett, ligger bak invasjonen av Ukraina.

STL vil utfordre norske myndigheter om å ta imot flyktninger, om behovet melder seg. Vi vil også oppfordre våre medlemmer om å støtte opp under det humanitære arbeidet i Ukraina og nabolandene. Ukrainere som alt finnes i Norge, i og utenfor STLs medlemssamfunn, må motta støtte og omsorg i denne vanskelige tiden.

STL vil minne om at ansvaret for angrepet ligger hos Russlands ledelse, med Vladimir Putin i spissen. Vanlige russere skal ikke klandres for regimets ugjerninger. Russere bosatt i Norge må vernes mot hets og beskyldninger.

Tros- og livssynssamfunnene i STL står sammen i fordømmelsen av angrepet på et fredelig og demokratisk land. En våpenhvile må komme raskt, og den bør etterfølges av en varig fred.

STL består av 15 medlemssamfunn, og dekker bredden av tros- og livssynsfeltet i Norge:

 • Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge
 • Bahá´í-samfunnet i Norge
 • Buddhistforbundet
 • Den katolske kirke v/ Oslo Katolske Bispedømme
 • Den norske kirke
 • Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
 • Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji
 • Holistisk Forbund
 • Human-Etisk Forbund
 • Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
 • Kristensamfunnet i Norge
 • Muslimsk Dialognettverk
 • Norges Hindu Kultursenter
 • Norges Kristne Råd
 • Sanatan Mandir Sabha, Norway

Spørsmål om uttalelsen kan rettes til:

Ingrid Rosendorf Joys
Telefon: 40 21 51 32
E-post: ingrid.rosendorf.joys@trooglivssyn.no

Om Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Rådhusgata 1 – 3
0151 Oslo

http://www.trooglivssyn.no

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse.

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

Translate »