Saturday, July 20, 2024
HomeNovostiStatsministeren hyller innsatsen for å skape dialog mellom tros- og livssynssamfunn

Statsministeren hyller innsatsen for å skape dialog mellom tros- og livssynssamfunn

Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen under vårkonferansen i regi av paraplyorganisasjon Muslimsk Dialognettverk. Statsministeren vektla betydningen dialog mellom ulike trossamfunn har i det norske samfunnet, og trakk frem flere eksempler der dette har hatt betydning for å dempe konflikter.

Støre startet med å takke Muslimsk Dialognettverk, MDN, for å arrangere konferansen.

– Ved å møte hverandre, snakke sammen og skape gjensidig forståelse, så investerer vi i noe av det beste og sterkeste vi har – fellesskapet og samholdet, sa Støre.

Dialog er med på å dempe konflikter

I talen påpekte statsministeren viktigheten av å legge til rette for dialog for å klare å løse sosiale utfordringer og bidra til kunnskap om ulike bakgrunner i samfunnet vårt – noe han mener man i Norge er flink til.

– Jeg er stolt av å være statsminister i et land som har en slik beredskap hos tros- og livssynsamfunnene, som ikke er bygget opp av staten, men som er resultatet av at enkeltmennesker, tros- og livssynssamfunn og organisasjoner har lagt ned en fantastisk innsats over mange år, sa Støre.

Statsministeren takket for den gode relasjonen og dialogen som ligger hos tros- og livssynssamfunnene, og trakk frem flere eksempler på at konfliktsituasjoner derfor har blitt mer dempet her hjemme Etter karikaturstriden i Norge møttes sentrale religiøse ledere for å forhindre en eskalering og voldelige utslag, samtidig som Kontaktgruppen mellom Den norske kirke og Islamsk Råd Norge kom med en felles uttalelse.

Kvinners rolle i moskeene

Temaet for konferansen er moskeenes rolle i lokalsamfunnet og kvinners rolle i moskeene. Den ferske rapporten «Endring i det stille» viser at kvinner er helt sentrale i driften av moskeene, men ikke alltid like godt representert i styrer og råd.

– Jeg synes det er veldig interessant at MDN har satt rapporten om kvinners rolle i moskeer på dagsordenen i dag. En rapport dere selv har tatt initiativ til å få utarbeidet. Det er for meg en indikasjon på at det skjer en utvikling. Regjeringen er opptatt av likestilling, også i trossamfunn, og vi er blant annet opptatt av å se på hvordan vi kan bidra til bedre kjønnsbalanse i trossamfunnenes styrer, sa Støre.

(Regjeringen.no)

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

Translate »