Saturday, July 20, 2024
HomeNovostiI går holdte Religions- og livssynslederforumet sitt møte i Det Islamske Fellesskap...

I går holdte Religions- og livssynslederforumet sitt møte i Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina

Denne gangen satte forumet fokus på et veldig viktig tema som er dessverre like aktuelt nå som før 14 år siden. Det er nemlig snakk om «Vold i nære relasjoner». Preses Olav Fykse Tveit og imam Senaid Kobilica innledet kort om temaet og minnet oss alle på samme problemet som vi i dialogen vår har hatt lenge på dagsorden før 2009. På denne tiden har imam Senaid som leder i IRN støttet initiativet at muslimer samlet rundt IRN sammen med Mellomkirkelig råd går ut med en fellesuttalelse mot kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner.

I 2009 uttalte vi oss i mediene med disse ordene: «Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem og omfatter alle i Norge – uavhengig klasse og kulturell eller religiøs tilhørighet. Dermed har alle et ansvar for å gjøre sitt for å forebygge og motvirke slik vold. Som religiøse ledere tar vi eksplisitt avstand fra vold i nære relasjoner der dette er forsøkt legitimert religiøst. Også som religiøse ledere vil vi si klart fra om dette. Vi kan bidra med å skape holdningsendringer og oppfordre politikere til å gjøre ennå mer for å få bukt med dette problemet. Vold i familien og nære relasjoner er en grov krenkelse av menneskets verdighet. Slik vold er kriminelle handlinger og bryter med både våre religiøse læresetninger og menneskerettighetene.»

Hvordan har utviklingen vært de siste 14 årene? Den har ikke vært på langt nær så god som man skulle ønsket, var konklusjonen, og det ble besluttet å samle bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge bak en ny uttalelse om dette samfunnsproblemet.

Møtet ble avsluttet med iftar, bryting av fasten med et fellesmåltid bestående av bosniske spesialiteter.

For oss i Det Islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge var det en stor ære å ha våre fremste religions-og livssynsledere samlet rundt Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn på IFTAR hos oss.

————————————

Religions- og livssynslederforumet er en plattform for samtale om religiøse og verdirelaterte spørsmål for topplederne i tros- og livssynssamfunnene i STL. På vegne av Muslimsk Dialognettverk sitter imam Senaid Kobilica i dette forumet.

Forumet møtes en gang i halvåret. Ansvaret for å være vertskap går på rundgang mellom deltagerne.

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

Translate »