Saturday, June 15, 2024
HomeNovostiLivssynsledere i Norge fordømmer vold i nære relasjoner

Livssynsledere i Norge fordømmer vold i nære relasjoner

Religions- og livssynslederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) fordømmer vold i familien og nære relasjoner i en felles uttalelse.

I en uttalelse fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) oppfordres samfunnsledere og politikere, ledere i tros- og livssynssamfunn og hele det norske samfunnet om å adressere dette samfunnsproblemet.

– I 2009 gikk kristne og muslimer sammen om en felles uttalelse som fordømte vold i familien og i nære relasjoner. Fjorten år senere er denne uttalelsen dessverre fremdeles like aktuell. Religions- og livssynsledere i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ser derfor behovet for å på ny rette oppmerksomheten mot dette samfunnsproblemet. Denne gangen samler den store bredden av religioner og livssyn i Norge seg om en felles fordømmelse av voldsbruk i familien og i nære relasjoner.

Religion misbrukes

Videre viser man til uttalelsen hvordan religion kan misbrukes i skjeve maktrelasjoner.

– Vi ønsker å understreke at denne typen vold kan også inngå i et mønster av negativ sosial kontroll, og at det derfor er viktig å være oppmerksom på hvorvidt kultur og religion misbrukes til å legitimere slik vold.

Alle former for vold mot mennesker er uakseptabelt, uavhengig av kultur eller religion, skriver lederne

– Familier er én sentral byggestein i alle religioner og livssyn. Alle, men særlig barn, skal være trygge innenfor hjemmets fire vegger. Å utøve vold i familien er også å vise ringeakt mot denne grunnleggende institusjonen.

(www.utrop.no)

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »