Thursday, November 26, 2020

Nadijevanje imena, klanje akika kurbana i sunnećenje muške djece

0
Jedna od bitnih odrednica čovjeka koje ga čine čovjekom kao jedinstvenim i neponovljivim entitetom, neusporedivim s bilo kojim drugim bićem i stvorenjem jeste poznavanje,...

Akika – kurban kojeg musliman prinosi na ime svog djeteta

0
Akika spada u pohvalne postupke (mendub) i sunnet (tradicija) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prema većini islamskih učenjaka. («Tuhfetul-mevdud bi ahkamil-mevlud», 55.). U vjerodostojnim...