Monday, November 23, 2020

Hadisi o vrijednosti učenja časnog Kur’ana

0
Svevišnji Allah kaže: "Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu...

1.2 Ajeti o hadždž-u

0
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌالبقرة،...

9.2 Vrijednost dvaju harema

0
Svim muslimanima poznata je činjenica o postojanju dvaju harema: mekanski harem,medinski harem. Mekanski harem Kaba je građena pet puta: Prvi su je sagradili meleki ili Adem ili...

1.3 Hadisi o hadžu

0
ČETRDESET HADISA O HADŽU     Zbirke od četrdeset hadisa bile su i ostale u islamskoj tradiciji vrlo specifična forma prezentiranja hadisa Allahovog Poslanika (s.a.v.s.). Nastavljajući tu...

3.2 Vadžibi hadža

0
Vadžibi su one radnje u sklopu hadža, koje je dužnost izvršiti, ali ako bi se izostavilo hadž ne bi bio nevaljan, a onaj ko...

9.1 Umra

0
Umra ima za cilj posjetu Kabi i obavljanje određenih radnji, od kojih su: tavaf,sa’j između Safe i Merve tebrijanje glave ili skraćivanje kose. Umra ima svoje...

1.1 Hadž – definicija i pregled obreda hadždž-a

0
al-Hadž, Hodočašće Allahove kuće - Ka'be إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Safa i Merva su...

3.3 Sunneti hadža

0
Sunneti hadža su one radnje za čije izvršenje slijedi nagrada a ako se izostave nema kazne. U tu kategoriju spadaju slijedeće radnje: Kupanje, namirisavanje i...

3.1 Farzovi hadža

0
Riječ farz i ovdje, kao i u svakoj drugoj islamskoj dužnosti, znači strogi islamski propis bez kojeg nije valjano obavljanje te dužnosti. Prema našem hanefijskom...

8.1 Propisi vezani za putovanje

0
Propisi vezani za odlazak na hadž: Prilikom odluke o obavljanju hadža, treba imati na umu sljedeće stvari:Savjetovanje: lijepo je da se prvo posavjetujemo sa osobom u...