Pripremamo li odgovore? (VIDEO)

180

Allahu se zahvaljujemo na svim blagodatima kojima nas obasipa. Na onima kojih smo svjesni i na onima kojih smo manje svjesni ili potpuno nesvjesni. Darovani smo dunjalučkim bogatstvima i više-manje sačuvani od egzistencijalnim prijetnji i opterečenja za osnovne primarne potrebe. Naravno, životni standar koji uživamo nije nam garant ničemu jer kako Poslanik a.s. kazuje Allah dž.š. dunjaluk daje i vjerniku i nevjerniku a samo onoga koga voli dariva uputom i vjerom!

Allahova blagost prevazilazi njegovu srdžbu a Svojom milost On obasipa sviju. Dobro koje čovjek naumi već mu je upisano. Ono dobro koje realizira kao 10 dobrih djela mu se registruje. Od onoga što nam Bog dariva samo jedan mali dio za dobrobit opštu od nas želi!

Nekada su nam samo trenutci dovoljni da zastanemo, poslušamo, oko sebe se osvrnemo i razmislimo. Poslušamo li kadkad teme o kojima konstantno razgovaramo? Razmislimo li ponekad o stvarima koje zaokupljaju našu pažnju, koje su nam bitne, koje cijenimo, za koje se borimo i u kojima nam život prolazi? Osvrnemo li se oko nas pa pogledamo ko su ti ljudi s kojima vrijeme provodimo? 

Vjernik čvrsto vjeruje i zna da će za sve što ga se ticalo i sve s čime je imao veze detaljno biti pitan! Dan suda velikog će doći i svaki čovjek će biti pozvan da ustane položiti račun.

Kroz prizmu naših tema i kroz naše ovodunjaličke naočale gledano valja biti svjesni da nas Gospodar na Sudnjem danu neće pitati koje (marke, proizvođača) auto koje vozimo, koje je boje, koliko kubika ima i šta troši… Ali vjerovatno hoće pitati da li smo omogućili prijevoz nekome ko je u potrebi za prijevozom a bili smo u mogućnosti. Ako nam se već nije desilo takva situacija vjerovatno nam se hoće desiti i to iskušenje da budemo pitani i da neko zatraži od nas auto ili prijevoz do aerodroma, do bolnice, do posla ili negdje drugo, razmislimo o našem postupku u datom iskušenju.

Allah Dragi nas neće pitati za veličinu naše kuće, njenu fasadu, krovove, kuhinje i kupatila podgrijana-  ali bi nas mogao pitati za naše gostoprimstvo, da li je svako dobrodošao u našu kuću ili pak samo ‘odabrani i pojedini’, kako smo ugostili musafira, da li smo boravak gostu učinili prijatnim ili neprijatnim, da li je otišao iz naše kuće veseo, nasmijan, zadovoljan ili suprotno ovome. Ova su moguća pitanja koja nas očekuju, draga braćo, na Sudnjem danu i pripremimo se za što kvalitetnije, pozitivnije i bolje odgovore.

Allah nas vjerovatno neće također pitati ni za odjeću i obuću u našem ormaru, je li koliko je skupa ili jeftina, koje je marke i sl, ali bi nas mogao pitati jesmo li mislili da smo u toj našoj odjeći bolji od onih koji upravo takvu nemaju? Mogao bi nas pitati da li je bio potrebno da kupiš 10 košuju ili haljinu, ili su te pare mogle biti potrošene negdje drugdje? Da li je naša odjeća pokrivala dovoljno ili je isticala previše? Koliko smo osoba obukli, koliko smo osoba dali našu odjeću pa ih time obradovali? To su neka od pitanja koja bismo mogli ponekad prodiskutovati kad je odjeća upitanju. A ne zaboravimo – najbolja odjeća ( ona koja najbolje zaklanja, štiti i grije )  je odjeća bogobojaznosti!

Allah nas braćo neće pitati kolika nam je bila plata, već bi nas mogao pitati gdje i kako smo je potrošili. Jesmo li je stekao na halal način, jesi li kupio halal namirnice, jesi li potrošio na halal (dozvoljene) stvari? Također, Allahu je vrednije nečijih 100 nok od nekog  penzionera nego 1000 nok od osobe koja zgrće pare sa svih strana.

Allah te neće pitati koje si profesije bio i kako se znala tvoja firma, koliko ste radnika imali i gdje ste sve poslove radili…. Ali bi te mogao upitati kako si odradio svoj posao. Jesi li svjesno, savjesno i odgovorno izvršavao svoje obaveze i zadatke, ili si pak radio drugačije? Jesi li dolazio i odlazio na vrijeme? Jesi li držao obečanje itd?

Neće te Allah pitati koliko si prijatelja imao, u telefonu, na FB i dr. društvenim mrežama i sl., već će te pitati koliko je onih kojima si bio iskren prijatelj. Kome si pomogao onda kada mu je bili najpotrebnije, koliko je onih koji su se na tebe uvijek mogli osloniti da ćeš im biti podrška na bilo koji način, koliko je onih koji su u tebe imali popuno povjerenje, koliko je onih koji su ti se mogli povjeriti bez razmišljanja da to nećeš prenijeti drugome itd.?

Dragi Allah nas neće pitati u kojoj gradskoj četvrti ili selu smo živjeli, ali će nas zato sigurno pitati kakve smo komšije bili svojoj ulici. Jesmo li im nudili i odazivali se na njihove potrebe i pomoć, jesmo li s njima gradili dobre međusobne odnose, jesmo li ih posjetili kad su bolesni, jesmo li im pomogli kad smo znali da su u potrebi a mi bili u mogućnosti pomoći im? I  mnoga druga pitanja o tome kakve smo komšije bili o kojima bismo draga braćo trebali razmisliti prije nego za njih pitani budemo na Sudnjemu danu.

Neće te Allah Dragi pitati koje boju kože i iz kojeg naroda si potekao, ali ćete pitati kakvo si mišljenje imao o drugim i drugačijem? Jesi li poštovao svakog čovjeka kao Allahovo stvorenje i Njegovih ruku djelo? Jesi li ga povrijedio? Jesi li mu na bilo koji način naudio? Jesi li ga potvorio? Jesi li na njega slagao? Jesi li ga ucvilio i uplakao? Jesi li ga unesrećio? Jesi li ga omalovažavao? Na ova i druga pitanja o našem odnosu prema drugim ljudima ćemo biti pitani i pitajmo se braćo na vrijeme i preispitajmo dok još možemo učiniti nešto više i blje kako bi bez puno muke odgovarali na ova i sliča pitanje pred Gospodarom Svjetova.

Neće te Allah pitati koliko vremena ti je trebalo da nađes svoj mir i pravi put i da počneš da vjeruješ i robuješ Gospodaru, već će te ako dođeš, spoznaš, kreneš tim putem i preseliš na tom putu, dragi Allah ogromnom milošću Svojom zaogrnuti i u dvorce džennetske te daleko  od vatre džehennemske uvesti, ako Bog da.

Gospodaru naš, molimo te da nas učiniš svjesnim postupaka i riječi naših. Molimo te, da našu pažnju zaokreneš prema onome što je suštinski važno, što nam donosi korist i na ovom i na budućem svijetu. Amin!