Thursday, November 26, 2020

Ihsan – termin koji označava “savršenstvo”…

0
Ihsan (Arabic: احسان)  je arapski termin koji označava "savršenstvo" ili "izvrsnost" (Ara. husn) Riječ "Ihsan" u arapskom jeziku predstavlja derivat glagola "ahsana", sto znači raditi stvari...