O nama

Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj okuplja Bošnjake koji žive u Norveškoj. Glavni ured islamske zajednice nalazi se u Oslu.

Islamska zajednica organizacijski i funkcionalno je dio Islamske zajednice BiH i funkcioniše u skladu sa odredbama i propisima koji važe za Bosnu i Hercegovinu a koje donosi Mešihat Islamske zajednice BiH.
Evo nekoliko bitnih odredbi o karakteru i načelima Islamske zajednice BiH:
Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj tokom svog historijskog hoda i prolaska kroz različite faze razvoja i društvenih okolnosti,  profilirala se kao specifična vjerska organizacija bosanskih muslimana, sa zasebnim ustrojstvom, specifičnim angažmanom i misijom.

Islamska zajednica jeste bitan faktor, jer Islamska zajednica u Norveškoj nije samo organizacija koja se bavi pitanjima vjere i vjerskih obreda već i institucija koja svojim složenim mehanizmima pokreće i odražava čitav niz aktivnosti, koje, evidentno, imaju široke društvene implikacije ne samo u Norveškoj nego i izvan nje.

Islamska zajednica premda je po prirodi svoje djelatnosti primarno vjerska zajednica, ali je spektar njenih djelatnosti i aktivnosti mnogo širi.

Upravo iz ovih razloga Islamska zajednica predstavlja važnu institucija koja ima naglašenu ulogu i funkciju u vjerskim i društvenim zbivanjima u Norveškoj. Imajući na umu ove činjenice možemo, bez imalo sumnje, konstatirati nekoliko važnih odrednica u vezi Islamske zajednice

– Islamska zajednica je temeljna, autohtona, autentična i jedina legitimna i legalna vjerska organizacija bosanskih muslimana. Mjesto i njena uloga je duboko ukorijenjena u tradicionalnom shvatanju i razumijevanju vjere na ovim prostorima, kako među muslimanima tako i među nemuslimanima, a danas se posebno čini važnim sagledavati vjersku ulogu Islamske zajednice u kontekstu  institucionalnog i zakonski uređenog postojanja vjerskih zajednica kao nosioca vjerskih aktivnosti u evropskim društvima i evropskom miljeu;

– Vjera islam u posljednjih pet stotina godina i Islamska zajednica u zadnjih stotinu dvadesetpet godina, kao organizirana institucija, predstavljaju značajan faktor u određivanju i kreirenju mentaliteta, vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta muslimana u Bosni i Hercegovini;

– Islamska zajednica svojim potencijalima i aktivnostima važan je faktor u promoviranju društvenih, socijalnih, kulturnih i moralnih vrijednosti i općenito javnog morala;

– Islamska zajednica svojim intelektualnim kapacitetima i obrazovnim ustanovama doprinosi obrazovnim i intelektualnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini;

– Islamska zajednica i njene aktivnosti, odnosno bilo pozitivan ili negativan učinak i reakcija reflektiraju se na društvena, kulturna i politička zbivanja i kretanja u državi;

– Stav Islamske zajednice je također, često, važan o pojedinim pitanjima i odnosima od šireg značaja, a osobito je Islamska zajednica zainteresirana u dijelu koji se odnosi na uspostavu veza sa islamskim svijetom i uspostavljanje odnosa sa različitim organizacijama iz islamskih zemalja;

– Islamska zajednica, obzirom da se njena posredna ili neposredna jurisdikcija proteže i na područja koja se nalaze izvan granica države Bosne i Hercegovine, ima karakteristike organizacije ili zajednice od regionalnog značaja i regionalnog karaktera;

– Islamska zajednica ima veliki broj svojih organiziranih džemata u 19 gradova Norveške.

Više informacija o strukturi i organizaciji islamske zajednice BiH možete naći na ovom linku: rijaset.ba

OrganizacijaIslamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj organiovana je u 19 džemata. Džemati su: 

 • Oslo
 • Arendal
 • Alesund
 • Bergen
 • Drammen
 • Elverum
 • Gjøvik
 • Haugesund
 • Horten
 • Hønefoss
 • Kristiansand
 • Kristiansund
 • Lillehammer
 • Mandal
 • Ostfold
 • Sogn og Fjordane
 • Stavanger/Sandnes
 • Sandefjord/Skien
 • Sør-Trøndelag/Sjever

Aktivnosti

Ustav je definirao da je cilj Islamske zajednice nastojanje da svi njeni pripadnici žive u skladu sa islamskim normama, a taj cilj se realizira i ostvaruje kroz princip promicanja dobra i odvraćanja od zla. Jedna od temeljnih zadaća Islamske zajednice predstavlja čuvanje vjerodostojnosti islamskih normi i osiguravanje njihovog zvaničnog tumačenje i primjene u životu muslimana i društvenom ambijentu u kojem djeluje. Izvršavanje ibadetskih islamskih dužnosti u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini utemeljeno je na primjeni hanefijskog mezheba.

Područja djelovanja i dužnosti Islamske zajednice vezane su za brigu o islamskom odgoju i obrazovanju svojih pripadnika i zalaganje za očuvanje vrijednosti braka i porodičnog života, staranje o vjerskim pravima muslimana.

Lokacija

Islamska zajednice Bošnjaka u Norveškoj nalazi se u Oslu na adresi Fougnersvei 2A, N -0571 OSLO.

Tačna lokacija na Google Maps: Klikni Ovdje

 

Kontakti

Centrala i centar Islamske zajednice Bošnjaka u Norveškoj

Det Islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina

Fougners vei 2A

N -0571 OSLO

Norway

E-mail: contact@izbih.no

Tel: +47 22 37 50 04

Fax: +47 22 37 50 05

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Haugesundu

BKC – Haugesund – Rogalandgata 94

5522 Haugesund

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Sandefjordu 

Ringkollgrenda 2

3227 Sandefjord

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Sarsborgu 

Rosenkrantz gata 9

1706 Sarpsborg

Džemat Drammen

Hofgaards gate 15

3012 Drammen 

Džematske prostorije u Stavangeru

Gamleveien 87

4315 Sandnes

Ostalo

Radno vrijeme Islamske zajednice je od 09,00 do 16,00 svakim radnim danom.