Thursday, November 26, 2020

Plan i program vjerske pouke

0
Cilj nastave islamske vjeronauke je pružiti mladima cjeloviti vjernički pogled na svijet, s posebnim naglaskom na vjernički praktični život, a takođe i budući vječni...