Thursday, April 15, 2021
HomeVjeraHutbeHutba: Veza između zahvalnosti i uslišavanja dove

Hutba: Veza između zahvalnosti i uslišavanja dove

Hvala i slava pripada Allahu dž.š. našem stvoritelju i gospodaru. Njega obožavamo, od Njega pomoć tražimo, Njemu se klanjamo i na sedždu padamo, od Njega oprost tražimo i na Njega se oslanjamo.

Tražim utočište kod Allaha od zla nas samih i od loših djela naših. Koga Allah uputi na Pravi put niko ga s njega ne može okrenuti, a koga Allah u zabludi ostavi niko ga ne može na Pravi put izvesti.

Neka je salavat i selam na Allahovog miljenika i poslanika, Muhammeda a.s. koji nije poslan svjetovima osim da im bude milost. Salavat i selam na njegovu časnu porodicu – Ehl el-Bejt i na uzorite prijatelje – Ashabe.

Svjedočim da nema boga sem Allaha, i da je Muhammed a.s. Božiji rob i poslanik.

Inspiracija za ovu hutbu su ajet iz druge sure Kur’ana i jedna izreka Muhammeda a.s.

U Kur’anu stoji: „Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš“! (El-Bekare, 127)

Muhammed a.s. kaže: „kada imam kaže: semiallahu limen hamideh (Allah uslišava dovu onom ko Mu je zahvalan) kažite: rabbena lekel hamd (Gospodaru Tebi pripada zahvala) pa ako se te vaše riječi slože sa riječima meleka bit će vam oprošteni prijašnji grijesi“.

Draga braćo i sestre, djeco i omladino,

U jednom dijelu namaza kada se vraćamo sa rukua na kijam, imam ili onaj ko predvodi džemat će naglas kazati: semiallahu limen hamideh što znači: „Allah uslišava dovu onoga ko Mu je zahvalan“.

Ako malo podrobnije analiziramo ove riječi arapskog originala onda ćemo vidjeti da Poslanik a.s. koristi riječ semia što na našem jeziku znači „čuti“ pa bi prijevod mogao biti i „Allah čuje onoga Ko mu se zahvaljuje“. Ovaj prijevod nam dodaje jednu novu dimenziju značenju riječi semiallahu limen hamidehzato što ovu dovu personalizira u smislu da Allah direktno čuje onoga ko Mu se zahvaljuje. Dakle, ne prenose Mu to meleki, nego to Allah dž.š. direktno čuje. Time Allah dž.š. potvrđuje da Svoga roba ne prepušta nikome drugome nego On Sam Lično odgovara na dovu onoga ko je u namazu.

Druga važna riječ predstavlja jedan potpuni koncept u islamu a to je zahvaljivanje Bogu. Zahvaljivanje je sklop dubokih unutrašnjih osjećaja i racionalne spoznaje priznavanja blagodati, poklona i učinjenog dobra. Blagodati u našem životu su znak da Neko misli i brine o nama i da nam želi učini život još boljim i ljepšim. Vjernik treba biti otvorenog srca i uma kako bi učio da prepoznaje mnogobrojne blagodati u svome životu i da na njima zahvaljuje kako riječima i osjećajima tako i djelom. Lijepo je uvijek reći elhamdulillah, ili hvala Allahu, ili šućur Allahu, osjećati toplinu u prsima ali i svojim finim načinom života, pristupom i ophođenjem dokazati i potvrditi životno opredjeljenje zahvalnosti.

Zato Poslanik a.s. nakon što čujemo riječi imama semiallahu limen hamideh, preporučuje da odmah iza imama u sebi, tiho ili poluglasno kažemo Rabbena lekel hamd što znači: „Gospodaru naš, Tebi pripada hvala“. Ta prilika podsjećanja imama i njegove dove se odmah iskoristi da se riječima potvrdi naša zahvalnost Bogu. Ne treba čekati niti odugovlačiti sa zahvalom Allahu. Taj momenat imamovog poziva na dovu treba odmah iskoristiti i kazati:Rabbena lekel hamd.

To su jako kratki momenti u namazu na koje treba obratiti pažnju. Na to ukazuje i obavijest Muhammeda a.s. da meleki klanjaju sa nama te ako se naše riječi zahvale u tom momentu usklade sa njihovom da će Allah dž.š. oprostiti naše prijašnje grijehe. Ako je čovjek nehajan i ne prati imama u svome namazu propustiće velike blagodati i veliku nagradu koja mu je tako lahko i jednostavno dostupna u ovom dijelu namaza.

Za kraj ove hutbe lijepo je podsjetiti na dvije praktične koristi ovog Poslanikovog uputstva:

  • Iz ovog hadis-i-šerifa se da zaključiti koliko je važno klanjati u džematu za imamom, ili kad nismo u mogućnosti da klanjamo u džamiji onda kod kuće u zajedničkoj porodičnoj atmosferi.
  • Ovaj hadis vrijedi za namaz koji se obavlja u džematu, a to su obično farzovi dnevnih namaza i džuma, i vadžibi kao što je Bajram namaz i Vitre u ramazanu te sunneti kao što je teravih namaz.Većinu drugih namaza obavljamo pojedinačno i sami pa se ovaj hadis na njih i ne odnosi. Time se farzovi koje obavljamo u džematu razlikuju od farzova koje obavljamo pojedinačno, a svi namazi koje obavljamo u džematu od onih koji obavljamo sami.

Ima mnogo lijepih misli o kojima bi trebali razmisliti u jednom širem kontekstu riječi semiallahu limen hamideh i zahvalnosti:

  • Ko želi da stvori direktnu vezu sa Allahom neka Mu se zahvali na blagodatima svoga života pa će Allah čuti njegovu dovu i uslišati je.
  • Kada se zahvaljujemo Allahu onda dobijamo Njegovu pažnju, onda On sluša naše dove i molbe, onda On sluša šapat naših želja.
  • Zato svaku dovu počinjemo riječima zahvale i hamda, i svaku dovu završavamo riječima zahvale i hamda ili surom Fatihom.
  • Ako izgovorimo istu dovu istovremeno sa melekima bit će primljena i kao nagradu bit će nam oprošteni prijašnji grijesi.

Napisah ovo, tražim oprosta sebi, vama i svim muslimanima i muslimankama. I vi tražite oprost i činite istigfar jer Allah je neizmjerno milostiv i puno prašta.

„Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.“ (El-Nahl, 90)

Dr. Faruk-ef. Terzić

Imam džemata Oslo

Popularno