Thursday, April 15, 2021
HomeVjeraHutbeHutba: Vrijednosti Noći oprosta – Lejle i Berata

Hutba: Vrijednosti Noći oprosta – Lejle i Berata

Hvala Allahu, od Njega pomoć i oprost tražimo. Utječemo se Allahu od zla duša naših i loših djela naših. Koga Allah uputi na Pravi put niko ga ne može u zabludu skrenuti. A koga Allaha u zabludi ostavi niko ga ne može na Pravi put uputiti.

Neka je salavat i selam na Allahovog miljenika i poslanika, Muhammeda a.s. na njegovu časnu porodicu Ehl el-Bejt i na njegove drugove Ashabe.

Svjedočim da nema boga sem Allaha i da je Muhammed a.s. božiji rob i poslanik.

Draga braćo i sestre, djeco i omladino!

Lejle i Berat je mubarek noć koja pada polovinom mjeseca šabana, tačnije u subotu navečer 27. marta ove godine.Ova mubarek noć ima mnogo naziva kroz koje možemo spoznati njeno značenje i vrijednost. Njeno glavno ime je Lejle i Berat, odnosno noć oprosta. To nije jedina noć kada Allah oprašta jer Allah oprašta i danju i noću, u svakom momentu tokom cijele godine. U stvari Allah ne prestaje da oprašta. Ali ove noći Allah oprašta na najlakši način. Ova noć je dodatna Allahova milost prema svim ljudima kada ih poziva da im oprosti a zauzvrat ne traži od njih ništa osim da podignu ruke prema Njemu u dovi.

Drugi naziv ove noći je Lejletel-nisf min šaban što znači Noć polovine šabana. Ovaj naziv određuje kada nastupa ova noć a to je polovinom šabana. A šaban je mjesec koji prethodi mjesecu ramazanu. Zato je ova mubarek noć jedan od znakova približavanje mubarek mjeseca ramazana.

Postoje i drugi nazivi koji opisuju ovu mubarek noć. Ja ću vam nabrojati neke:

Lejletel-du’a:ili Noć dove, što znači da je lijepo upućivati dove tu noć.

Lejletel-idžabe:ili Noć uslišavanja dove, kada Allah dž.š. prihvata naše dove i odgovara na njih.

Lejletel-mubarekeh:ili Blagoslovljena, mubarek noć.

Lejletel-šefa’ah: Noć zagovora, šefa’ata, kada Allah dž.š. prihvata šefa’at odnosno zagovaranje Poslanika a.s. za svoje sljedbenike.

Lejletel-gufran we l-‘itq mine el-niran: Noć oprosta i oslobađanja od Vatre.

Lejletel-‘ard:Noć izlaganja djela. Poznato je da se ove noći izlažu naša djela iz prethodne godine pred Allaha dž.š. pa se u ovoj prilici molimo da Allah primi naša dobra djela i da na oprosti loša.

Iz ovih naziva možemo lijepo razumijeti vrijednost i značaj ove mubarek noći za svakog vjernika i vjernicu.

Šta se to dešava ove noći?

Allah se približi stvorenjima. U jednoj predaji od Aiše r.a. kćerke Ebu Bekrove se navodi da je Poslanik alejhisselam rekao:Allah se spušta u noći polovine mjeseca ša’bana na dunjalučko nebo pa oprosti tolikom broju ljudi više nego što ima vlasi na stadu plemena Kelb.“

Obično se mi kao vjernici pokušavamo približiti Allahu dž.š. kroz naše dove, namaze i dobra dijela. Ali u ovoj noći Allah se približava nama, što znači da je inicijativa sa Njegove strane i da On želi da usliši naše dove. Mi se praktično samo trebamo pokazati te noći i uputiti dovu za ono što nam je potrebno.

Broj onih kojima će Allah oprostiti te noći je neograničen. Među Arapima je pleme Kelb bilo poznato po bogatstvu i broju ovaca. To je znak Allahove milosti da koliko god ljudi griješili Allah je spreman da se približi i oprosti i da svakome da novu šansu i novi početak da se ispravi, uspravi i popravi. Čovjek svakome broji i nabraja greške i koristi svaku priliku da se osveti. A Allah sve ljudske greške jedva čeka da oprosti i da se čovjek rastereti težine grešaka koju nosi na svojim plećima.

Allah poziva one koji traže oprost da im oprosti. U jednoj predaji od Poslanika a.s. stoji: Kada nastupi 15. noć ša’bana provedite je u nafili a dan u postu, jer zaista se Allah u njoj spušta na dunjalučko nebo i govori: Traži li iko oprosta da mu oprostim?! Traži li iko opskrbu da ga opskrbim? Je li ko u nevolji pa da ga izbavim? – upućujući tako poziv za pozivom sve do osvita zore.

Iz ovog hadisa se vidi da Allah traži one koji traže oprost da im oprosti, da poziva one koji trebaju opskrbu da ih opskrbi i one koji su u kakvoj nevolji da ih izbavi. U ovom poziva Allah kao da podsjeća ljude na njihove potrebe i poziva ih da ga samo zamole a On će im uslišiti njihove potrebe.

Ne kažnjava nevjernike. Od potpune milosti Allaha dž.š. je da ove noći ne samo da oprašta vjernicima nego odgađa kaznu nevjernicima. Ove noći su dakle i vjernik i nevjernik sretni. Čak i zlobnike ostavlja u svojoj zlobi dok Mu ne upute dovu. Alejhisselam kaže:„Allah dž.š. pogleda svoje robove u Noći polovine šabana pa oprosti vjernicima, dadne šansu nevjernicima i ostavi zlobnike u zlobi dok Mu ne upute dovu.“

Ali ove noći Allah dž.š. neće oprostiti mušriku tj. onome ko smatra nekog drugog Allahu ravnim i svađalici koji je u zavadi sa nekim. Jedino su te dvije kategorije ljudi izostavljene iz Allahove milosti u ovoj mubarek noći. Ali to je dobra opomena svakome od nas da naša vjera u Allaha dž.š. bude istinita i iskrena, pa budemo pravi vjernici koji samo Allaha obožavaju i nikoga drugog. A isto tako opomena svakome od nas da ne živimo u zavadi ponaročito sa našim najbližima jer takvu vrstu odnosa Allah dž.š. ne voli i ne prihvata.

Napisah ovo, tražim oprosta sebi i vama i svim vjernicima i vjernicama. I vi tražite oprost i činite istigfar jer Allah je milostiv i puno prašta.

„Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.“ (El-Nahl, 90)

Dr. Faruk-ef. Terzić
Imam džemata Oslo

Popularno