Monday, November 23, 2020

3. Način iskazivanja Šehadeta

0
Dva su autoritativna izvora islama: Kur'an - Allahova riječ, iSunnet - djelo Poslanika s.a.v.s. (Njegove akcije i kazivanja). Temeljna načela islama Teuhid - Allah je jedan Bog i apsolutni je Gospodar svega.Poslaništvo - Allah je...

1. Šta je šehadet

0
Ključni elementi Sve što postoji u univerzumu slavi Allaha, pokorava se njegovoj volji i slijedi Njegov zakon. (2:116; 3:83; 13:15; 16:49,50; 30:26; 17:44; 24:41; 57:1;...

NAMAZ – Uvjeti za valjanost namaza

0
 Uvjeti za valjanost namaza, bez kojih bi namaz bio neispravan, su slijedeći: Svijest daje nastupilo namasko vrijeme, makar se radilo i o pretežnom mišljenju ili...

ABDEST – dijelovi, sunnet,obaveza

0
RUKNOVI ABDESTA: Nijet, odluka da će se uzimati abdest, donosi se u srcu, tako da nije uopće propisano izgovarati nijet pri uzimanju abdesta.Pranje lica vrši...

NAMAZ – Svrha stvaranja čovjeka

0
N A M A ZSvrha stvaranja čovjeka, prema islamu, je da on treba obožavati Allaha. Allah kaže u ČasnomKur'anu:Ja nisam stvorio džine i ljude...

NAMAZ – Pet dnevnih namaza

0
Poštovana braco i sestre vaznost obavljanja namaza u islamu je velika što se vidi u tome da Allah džellešanuhu u Kur`anu kaze "Vjernicima je...

NAMAZ – Osnovni dijelovi namaza

0
To su osnovni dijelovi namaza bez kojih namaz nije ispravan. Onome ko je u stanju da stoji, dužnost je stajati na nogama kad klanja farzove,...

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

0
Suretul-leheb Bismillahi rrahmani rrahim Tebbet jeda ebi lehebin ve tebb Ma agna anhu maluhu ve ma keseb Sejasla naren zate leheb Vemre etuhu hammaletel hatab Fi dzidiha hablum mimmesed Suretul-ihlas Bismillahi rrahmani...

NAMAZ – Ezan i ikamet

0
Ezan Ezan spada u potvrđene sunete. To je oglašavanje početka namaskog vremena posebnim riječima. Njime se poziva na namaz i u džemat i on predstavlja jedno od...

NAMAZ – Definicija i značaj namaza

0
Namaz je posebna vrsta ibadeta koji počinje tekbirom a završava se selamom. Riječ salat jezički označava dovu. Namaz je stub vjere i prvi ibadet kojim...