Monday, November 23, 2020

Lejletu-l-Kadr, noć bolja od hiljadu mjeseci

0
INNA ENZELNAHU FI LEJLETIL KADR. VE MA EDRAKE MA LEJLETUL KADR. LEJLETUL KADRI HAJRUN MIN ELFI ŠEHR. TENEZZELUL MELAIKETU VERRUHU FIHA BI IZNI RABBIHIM...

Rastanak s Ramazanom

0
U posljednjim danima ramazana, u danima kada ramazan najavljuje svoj odlazak, možemo samo kazati: Subhanallah! Kako se brzo završi! Kako su brzo prošli ramazanski...

Sadekatul Fitr ili vitre

0
Ko daje sadekatul-fitr (vitre), koliko, kome i kada se daje? Sadekatul-fitr ili zekatul-fitr ili, kako se kod nas skraćeno kaže vitre, uz zekat na imovinu,...

Vrijednost mjeseca Ramazana i unutarnji smisao islamskog posta

0
"U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla." (Kur'an, El-Bekare, 185.) Ramazan je...

O mubarek noći Lejletu-l-kadr

0
Kada je noć Kadr? Neupitno je da je noć Kadr u mjesecu ramazanu, kao i da je smještena u zadnju trećinu mubarek mjeseca. Buharija i Muslim...

Keffaret i fidja

0
Ramazanski post je jedan od pet temeljnih ibadeta u islamu. Postiti mjesec ramazan je obaveza svakom muslimanu i muslimanki koji ispunjavaju predviđene uvjete (punoljetnost,...

Mjesec ševval, vrijednost i nagrada

0
Značenje riječi ševvalŠevval je deseti po redu hidžretski mjesec lunarnog islamskog kalendara koji dolazi nakon mubarek mjeseca ramazana. Na prvi dan ševvala muslimani diljem...

POSTIMO SA MUHAMMEDOM a.s.!

0
Pred nama je još jedan mubarek ramazan, koga, kao i uvijek, dočekujemo s ljubavlju i nestrpljenjem. Istina, ramazan je, u svome cikličnom ritmu, ove...

Lejletul – kadr: Noć bolja od 1000 mjeseci…

0
Ramazan je mjesec posta, mjesec pokajanja, mjesec čuvanja od grijeha, mjesec bogobojaznosti, mjesec ustrajnosti i odricanja u ime Allaha, mjesec zikra i mnogobrojnih ibadeta,...

4. Smisao i značaj šehadeta

0
Al-Tawhid, Božja jednoća - Monoteizam Islam je zbirno iskazan u Šehadetu. Šehadet: La' ilahe illallah, nema boga osim Allaha, potvrđuje daje Allah jedan, apsolutni transcendentni kreator,...