Sunday, September 26, 2021
HomeVjeraHutbeHutba: Žrtva za dobrobit ljudskog roda

Hutba: Žrtva za dobrobit ljudskog roda

Hvala Milostivom Stvoritelju na blagodatima neizmjernim. Nema snage i moći osim moći i snage Njegove, Njega slavi, veliča i hvali sve što je na nebesima i na Zemlji. Njegovom milošću i uputom čovjek izvršava propise koji ga približavaju vjećnoj ahiretskoj sreći, a udaljavaju ga od poniženja na Dunjaluku i srdžbe Njegove. Neka je Allahov blagoslov i mir na Božijeg Miljenika i pečatnog poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.

Draga braćo i sestre, u susret nam dolazi Kurban-bajram.  Radujemo se bajramskim blagodatima, ali i na vrijeme preispitujemo svoju spremnost da Bajram dočekamo kao odgovorni vjernici koji se, onako kako je to propisano, odazivaju svakom Božijem pozivu i naredbi.

Nažalost, pandemija koronavirusa je i ove godine onemogućila naše hadžije, kao i hodočasnike diljem svijeta, da se odazovu Božijem pozivu da obave petu islamsku dužnost hadž. Ipak, žudnja za Časnom Kabom u Meki, tekbiri i dove muslimana na dan Arefata iz miliona vjerničkih srca na svim krajevima svijeta svjedočit će da blagoslovljeno vrijeme hadža i Kurban-bajrama nezaustavljivo teče u Božijem redu stvaranja i održavanja svih svjetova.

Milostivi nas je u Svojoj Časnoj Knjizi pozvao da u danima bajrama iz zahvalnosti Njemu prinesemo svoje žrtve, kurbane, slijedeći u tome sunnet naših pejgambera Ibrahima i Muhammeda, neka je na njih Božiji mir i blagoslov.

Milostivi Allah u suri Kevser nas podsjeća na obavezu klanja kurbana koju smo dužni izvrštiti svake godine u danima Kurban-bajrama: ,,Dadosmo ti, uistinu, obilje dobara,  i zato moli se i žrtvu prinesi radi svoga Gospodara! Onaj koji te ne može gledati, doista će bez traga nestati.“ (El-Kevser, 1-3) 

Iz obreda prinošenja žrtve koji se u Kur’anu spominje u vezi sa sinovima prvog čovjeka na Zemlji, pejgambera Adema a.s., saznajemo da Bog prima kurban samo od bogobojaznih. Bogobojaznost činu žrtvovanja daruje suštinsku duhovnu snagu. Pečat bogobojaznosti je ona krunska i neprocjenjiva vrijednost klanja kurbana koja kurban izdvaja u odnosu na sva druga žrtvovanja. Strahopoštovanje prema Svemoćnome Bogu koju osjećamo  prilikom klanja i izvršavanja ovog propisa, divljenje spram nenadmašne  spremnosti da  prinesu  žrtvu koju su pokazali Ibrahim a.s. i njegov sina Ismail a.s., najljepši su imanski plodovi kurbana. Ti plodovi vjerovanja pronalaze put od srca vjernika do Onoga kojem pripada svaka naša žrtva i trud.

,,Neće do Boga doprijeti njihovo meso i njihova krv, ali hoće doprijeti do Njega vaša bogobojaznost. Upokorio vam ih je tako da biste veličali Boga zato što vas je uputio. I obveseli dobročinitelje.“ (El-Hadž, 37)

Draga braćo i sestre, musliman je radost Bajrama i bajramske žrtve uvijek dijelio sa svojim najbližim, sa komšijama i siromašnima. Dijeleći kurbane potrebnima musliman svojoj žrtvi daje praktični smisao općeg dobra i solidarnosti sa drugima.

Poslanik Muhammed, a.s. nas podsjeća: “Trećinom neka čovjek nahrani svoju porodicu, drugom trećinom neka nahrani svoje komšije i neka treću trećinu podijeli onima kojima je potrebno, na taj dan.”

Imajući u vidu da je u gradskim uvjetima života veoma teško organizirati klanje kurbana na šerijatski ispravan način Islamska zajednica je na sebe preuzela emanet da  muslimanima u domovini i dijaspori omogući da ovaj islamski propis izvrše ispravno i u tačno određeno obredno vrijeme.

Pripreme za ovu veliku i višestruko društveno korisnu akciju traju tokom cijele godine, od tačnog popisa stoke, do osiguranja svih sanitarnih i tehničkih uslova za klanje, skladištenje mesa u hladnjače i podjelu kurbana.

Od novca za kurbane, koji je uplaćen na račun Islamske zajednice u BiH, otkupljuju se kurbani od domaćih uzgajivača kojima je stočarstvo primarni izvor prihoda i zarade.

Ovogodišnja akcija bit će realizirana pod motom “Čin zahvalnosti, solidarnosti i zajedništva”, čime Islamska zajednica želi ukazati da našim kurbanima možemo pružiti pomoć poduzetnim Bošnjacima povratnicima, ali i omogućiti neotuđivo pravo starim, nemoćnim, đacima i studentima, korisnicima domova i humanitarnih ustanova.

Posebno je važno naglasiti, da se već u bajramskim danima jedan dio svježeg  kurbanskog mesa podijeli različitim ustanovama socijalnog, humanitarnog i obrazovnog karaktera kao što su: obdaništa, medrese, studentski i đački domovi, bolnice, sirotišta, domovi za stara i iznemogla lica…

Na prostoru RS-a i povratničkih džemata u Federaciji BiH samo prošle godine je podijeljeno 122.346 kilograma sirovog, svježeg mesa, dok je značajna količina prerađevina kurbanskog mesa donirana za 23 različite javne ustanove.

I ovaj put, podsjećamo na važnost poštivanja fetve Vijeća muftija Islamske zajednice u BiH o obaveznom dijagnostičkom ispitivanju životinje koja je namijenjena za kurban na zaraznu bolest brucelozu, kao i higijene i manipulativnih postupaka u procesu dobivanja higijenski ispravnog mesa za ishranu ljudi, te aspekta zaštite okoliša i dobrobiti životinja.

Iščekujući dane Kurban-bajrama, bajrama žrtve, uočava se neraskidiva veza Kurban-bajrama sa zahvalnošću na daru života. Ibrahimova a.s., žrtva je Božijom milošću spasila  jedan ljudski život.  Sam Stvoritelj, Darovatelj i Uzdržavatelj svega živoga, preko svoga časnog meleka Džebraila kurbanom je otkupio život Ismaila a.s., kako bi cijelom ljudskom rodu ostavio neizbrisivu poruku o veličini i vrijednosti ljudskog života.

Posmatran u tom simboličkom značenju, svaki naš kurban i prinesena žrtva su jedan otkupljeni život. Jedan ljudski život više! Jedna ljudska žrtva manje!

Zato su životu, opstanku ljudske vrste, poštovanju čovjeka kao neponovljivog djela Božijeg posvećene i uvodne riječi govora Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. održanom na Oprosnom hadždžu:

„O pravovjerni!  Bojte se Allaha, budite humani i pravedni između sebe i prema drugima. Ljudi, vaši životi, vaša imanja i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec, današnji dan i mjesto-Arefat na kome se nalazimo sve dok se ne sastanemo sa Gospodarom vašim. Čovjek je djelo Božije i neka je proklet onaj koji to ruši. „


Neka naša bajramska žrtva bude ispunjena bogobojaznošću i nadom da ćemo kurbanima pomoći potrebnima i otkupiti živote potlačenih, nemoćnih i siromašnih. Bože Milostivi, primi naša dobra djela i neka žrtve koje prinosimo u Tvoje ime budu naša zaštita od laži i zablude i naš spas od džehenemske kazne.

Popularno